25 Tem 2019

E-Ticaret Modellerinden B2B ve B2C Pazarlama

Özellikle son yıllarda e-ticaret sitelerinin önemi oldukça arttı. Dijitalleşmenin insan hayatında yarattığı kolaylık ve yoğunlukla insanların alışveriş için daha az dışarı çıktığını, daha fazla internetten alışveriş yaptığını söylemek yanlış olmaz. E-ticaret, hem müşteriler hem de satıcılar için pek çok fırsatı da beraberinde getirdi.

Günümüzde e-ticaret ile uğraşan firmalar faaliyetlerde bulundukları alanlara göre farklı dallarda kategorileştirilmekte ve bu kategorileştirme doğrultusunda “b2b b2c nedir?” sorusu önemli bir rol oynamaktadır.

Ürünlerin son kullanıcılara mı ya da başka firmalara mı pazarlandığı e-ticaretin türünü belirlemede oldukça önemlidir.  E-ticaret modelleri arasında adını sıklıkla duyduğumuz kavramlar B2B (Business to Business) ve B2C  (Business to Customer) pazarlamadır.

Devamını Okuyun

12 Tem 2019

Dijital Teknolojiler Kâğıtsız İletişimi Beraberinde Getiriyor

Dijitalleşmenin en önemli getirilerinden biri de kâğıtsız iletişim!

Dijitalleşme, iş süreçlerini kolaylaştırması, iletişimi geliştirmesi, verimliliği artırması gibi pek çok kolaylığı, ileri teknolojiyi ve gelişmeyi de beraberinde getirdi. E-devlet sistemi, e-imza, e-fatura, e-arşiv gibi uygulamalar da kâğıtsız iletişime atılan önemli adımlar arasında gösterilebilir. Hem kamu sektöründe hem özel sektörde hem de kişisel hayatlarımızda akıllı teknolojilerin, yazılımların varlığı ile kâğıt kullanımının miktarı daha da azalıyor.

Tamamen kâğıtsız bir iletişim, kâğıtsız bir ofis mümkün olmamakla birlikte elektronik iletişim araçları ve ileri teknoloji sistemler kâğıtların çoğunu büyük oranda kaldırabilir.

Restoranda dijital cihazlara not edilen siparişler, e-mail ile kutlanan doğum günleri, kâğıtsız gerçekleştirilen ihracat ve gümrük uygulamaları, dijital ortamda okumak için hazırlanan kitaplar ve gazeteler, hasta kayıtlarını, yazılacak ilaçları dijital ortamda gerçekleştiren hastaneler, karne notlarını, öğrenci bilgilerini dijital ortamda kaydeden okullar vb. gibi pek çok alanda kâğıt kullanımı azalırken, dijital teknolojiler ve süreç yönetimine yardımcı yazılımlar artıyor.

Yaşamın her alanında etkilerini gösteren dijital gelişmeler, özellikle son dönemlerde kâğıtsız ofis ve dijital iş yeri kavramları ile ön plana çıkıyor. Gerçekten de dijital dönüşümün yarattığı rekabet ortamında varlığını sürdürmek, marka değerini korumak ve büyüme hedeflerine ulaşmak isteyen işletmeler, kurumlar, kuruluşlar iş akış süreçlerinde, elektronik belge ve arşiv yönetim sistemlerini, CRM yazılımlarını kullanmak zorundadırlar.

Özellikle iş yeri ve ofislerde iş süreçlerinin ve veri miktarlarının her geçen gün arttığı göz önünde bulundurulduğunda bulut teknolojilerinin ve dijital ağırlıklı çalışma ortamlarının önemi daha çok ortaya çıkıyor.

Kâğıtsız İletişimin ve Dijital Raporlamanın Sağladığı Yararlar

Pek çok kişi, kurum ve kuruluş kâğıtsız iletişimin ya da az kâğıt kullanımının çevreye olan faydaları hakkında bilgi sahibidir. Ancak kâğıtsız iletişim iş hayatı ve ofis ortamları için de faydaları saymakla bitmez.

 • Daha az kâğıt kullandığınızda daha az belge yazdırmış olursunuz. Böylece genel gider maliyetlerinde gözle görülür bir fayda elde edebilirsiniz.
 • Daha az kâğıt kullandığınızda dosya ve klasörleri de daha az kullanır ve fiziksel klasörler, dosya ve kâğıt ayırıcılar, dosya dolapları gibi ürünler için bütçe ve fiziki bir alan ayırmak zorunda kalmazsınız.
 • Plan ve programlarınız için fiziksel bir ajanda taşımak zorunda kalmaz ve dijital ortamda bulunan verilerinizi her yere taşıyabilir ve gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.
 • Daha az kullanarak daha yeşil bir çevreye destek olabilirsiniz.
 • Dijital ortamda bilgi paylaşımı daha hızlı olmakta ve bilgiye, belgeye ulaşmak daha kolay olmaktadır. Bilgi, belge ve dosyalara erişim için yetkilendirmelerde bulunabilir, izinleri yönetebilirsiniz.

İş süreçlerinizde ve iş yerinizde daha az kâğıt kullanarak hem verimliliği artırmayı hem de maliyetleri düşürmeyi hedefliyorsanız bütünleşik bir CRM + BPM programı olan Bitrix24’ü kullanmayı tercih edebilirsiniz. GLOBALNET Bitrix24 Gold Partner Türkiye İş Ortağıdır. Bilgilerinizi, belgelerinizi, projelerinizi, raporlarınızı Bitrix24’e kaydedebilir ve iş süreçlerinizi fiziki belgelere, dokümanlara ihtiyaç duymadan istediğiniz her yerden, her zaman yönetebilirsiniz. Şirketiniz için başarılı bir dijital dönüşüm sürecinin anahtarı Bitrix24 olabilir.

05 Tem 2019

GLOBALNET Bitrix24 Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerimiz

GLOBALNET İnternet Teknolojileri, Bitrix24 TÜRKİYE GOLD PARTNER olarak Cloud & Self-Hosted (On-Premise) Versiyonları yanında uzman ekiplerimizle analiz, kurulum, kişiselleştirme, iş süreçleri ve iş akışları uyarlama, yazılım ERP, voip santral entegrasyonları, CRM ve BPM iş süreçleri danışmanlık ve 7/24 sürekli teknik destek ve eğitim hizmetleri sağlamaktayız.

Bu kapsamda Bitrix24 platformunun tanıtımı ve pazarlaması için tanıtıma yönelik faaliyetler yürütmekte, organizasyonlar yapmakta ve etkinliklere katılmaktayız.

Etkinliklere, kongrelere ve seminerlere katılım sağlayıp, standlar açtık ve Bitrix24 Self-Hosted (On-Premise) ve Cloud çözümlerine yönelik bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunduk. Devamını Okuyun

24 Haz 2019

e-Fatura Kapsamı Genişletiliyor!

e-Fatura geçiş şartları 2019 yılında yeniden belirlendi. Cirosu 5 Milyon TL’nin üzerinde olan şirketler için e-Faturaya geçme zorunluluğu getirildi. 2017 yılında belirlenen tebliğe göre cirosu 10 milyon TL ve daha üzerinde olan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktaydı.

Yeni belirlenen taslak tebliğe göre;

 • 2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin 1.1.2020 tarihine kadar e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçiş̧ zorunluluğu getirilmesi,
 • e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 1.9.2019 tarihine kadar e- Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğunun getirilmesi,
 • 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına de zorunlu olarak geçmeleri öngörülmektedir.[1]

e-Fatura Nedir?

Elektronik ortamda hazırlanmış olan faturalara e-Fatura denmektedir. Dijital ortamda olan ve sunucular tarafından hem alıcıya hem de satıcıya iletilen e-fatura kapsamı kanun ile belirtilmekle birlikte pek çok şirket için kullanması zorunlu olan bir uygulamadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca standartları belirlenmiş olan e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki özelliklere sahiptir.

Dijital dönüşüm ile bahsedilen aynı zamanda kâğıdın da dijital ortama dönüşmesinin bir hikâyesidir. Bu nedenle pek çok şirket zorunluluktan değil, kendi iradesi ile e- Fatura uygulamasına geçiş yapıyor. Yani koşulları kanunlar tarafından belirlenen şirketlerin yanı sıra küçük ölçekli şirketler için de avantajlı bir alternatif olabiliyor.

e-Faturanın Avantajları

Faturanın elle hazırlanması, kargo maliyeti gibi avantajlı olmayan durumlar göz önünde bulundurulduğunda e-Fatura uygulamasına geçecek şirketlerin sayısı önümüzdeki günlerde daha da artış gösterecek gibi görünmektedir.

e- Fatura;

-Kağıt, mürekkep, kargolama vb. gibi maliyetlerinizi azaltır.

-Faturalarınızı daha çabuk hazırlamanıza ve böylece zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur.

-Gönderilmiş faturaların kaybolma gibi bir riski olmaz.

-Faturalarınız dijital ortamda muhafaza edildiği için fatura saklama gibi bir sıkıntınız olmaz.

-Geçmişteki faturalarınızı istediğiniz yerden ve istediğiniz zaman kolay bir biçimde görüntüleyebilirsiniz.

-Bu uygulama çevre dostudur ve oldukça hızlıdır. Gönderildiği anda fatura karşı tarafa iletilir.

GLOBALNET olarak Bitrix24 ‘e e-fatura entegrasyonu konusunda çalışmalarımız sürmektedir. Çalışmalarımız sonlandığında müşterilerimizden dileyen firmalar Bitrix24 üzerinden de e-fatura düzenleyebilecekler.

e-Fatura, e-Arşiv, e-defter ile ilgili merak ettiğiniz her konuda GLOBALNET ile iletişime geçebilirsiniz.

[1] https://www.gib.gov.tr

15 May 2019

Dijital Pazarlamada E-Posta Gönderiminin Önemi

Dijitalleşme ve Endüstri 4.0’ ın getirdiği ve neredeyse herkesin kullandığı teknolojik gelişmeler arasında internet varlıkları ve teknolojileri yer almaktadır.

İnternet ile birlikte gelen ve hem günlük hayatı hem de kurumsal iş yaşamını son derece kolaylaştıran neredeyse herkesin her birimin kullandığı servislerden birisi de e-posta hizmetidir. Özellikle de özel iş yerlerinde, kurumsal yerlerde ve kamuda e-posta kullanımı oldukça yaygındır.

E-mail yoluyla kişisel yazışmalar yapabileceğiniz gibi toplu biçimde yüzlerce hatta binlerce kişiye aynı anda iletiler gönderebilirsiniz. Özellikle toplu mail gönderimi ile yapılan bilgilendirmeler dijital pazarlamada önemli bir yere sahiptir.

Devamını Okuyun

10 May 2019

Asgard Anti-Spam ile Mailleriniz Güvende!

Dijitalleşmeyle hem günlük yaşamda hem de kurumsal iş yaşamında e-mail ile iletişimin önemi oldukça artış göstermiştir. E-posta servislerinin kullanımının artış göstermesi ile dolandırıcılık vakaları, verilerin ya da kişisel bilgilerin ele geçirilmesi, kötü niyetli kişiler tarafından izlenme, dinlenme gibi olayların ortaya çıkması gibi olumsuz durumlar da sıklıkla ortaya çıkmaktadır.

Spam maillere maruz kalma, dolandırılma, özel bilgi ve belgelerin ele geçirilmesi gibi durumların yaşanmasının en önemli nedenlerinden biri de e-posta kullanımı ile ilgili güvenlik önlemlerinin yeterince alınmıyor olması ve kullanıcıların e-posta ile iletişimde pek çok önemli kriteri göz ardı etmesidir.

Devamını Okuyun

03 May 2019

Dijital Dönüşüm İçin Dijital Zekâ (DQ) Şart!

Çağımız dijital dünya çağı ve bu çağın gerektirdikleri de her geçen gün değişiyor. Son zamanların en sık konuşan ve ilgi gösterilen konularından biri de dijital zeka kavramı oldu.

Hayatın teknolojiyle daha çok anlam bulduğu dijital zamanda dijital zekanın önemi de giderek artıyor. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin giderek geliştiği günümüzde etkin olmaya devam etmek için yeni düşünme biçimlerine ihtiyacımız olduğu doğrudur. Devamını Okuyun

10 Nis 2019

Dijital Dönüşüm İle Değişen İş Alışkanlıkları

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin giderek daha çok değişmesi, yenilenmesi hayatımızın her alanında kendisini göstermeye başladı. Değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda ilerleyen dijital dönüşüm sürecinin iş süreçlerini ve iş alışkanlıklarını doğrudan etkilediğini söyleyebiliriz.

Geleneksel iş alışkanlıkları ve iş süreçlerinin yönetimi artık daha pratik, daha işlevsel teknolojilerle gerçekleşiyor. İş yönetiminde ve iş geliştirmede bu dönüşüme ayak uyduramayan şirketler, işletmeler kendilerine dijital dünyada bir alan bulamıyorlar. Şirketlerin; şirket çalışanlarının ve yöneticilerin bilgili, nitelikli, donanımlı olması maalesef tek başına yeterli olmayabilir. İletişim olanaklarının artması, akıllı makinelerin yükselişi dijital çağ çalışanlarına yönelik beklentiyi de artırıyor.

Elbette bu beklentileri karşılamak, dijitalleşmeye ayak uydurmak ve gelişmelerin gerisinde kalmamak için öncelikle dijital dönüşümün anlamını bilmek ve içselleştirmek gerekir.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm, akıllı teknolojilerinin ağırlıklı olarak kullanımı ile bilgilerin, iş süreçlerinin daha kısa sürede, daha az maliyetle dijital ortama taşınma sürecidir.

Dijitalleşen dünyada akıllı telefonlar, akıllı makineler hatta akıllı evler ön plana çıkıyor.

Dijital dönüşümü sadece belirli teknolojik gelişmeler çerçevesinde düşünmek ve bunlara indirgemek mümkün değildir. Dijital teknolojilerin yükselişi ile birlikte rekabetin daha çok artması, fiyat politikalarının şeffaflaşması, müşterinin ön plana çıkması, online itibarın ve sosyal medya yönetiminin önem kazanması dijital dönüşüm sürecini yönlendiren faktörlerdir.

Değişen ve dönüşen dünyada akıllı makineler, akıllı arabalar hatta akıllı evler ön plana çıkıyor. Dijital çağda interneti kullanan, iletişim kuran sadece biz insanlar değiliz. Sokak ışıkları, elektrik lambaları da interneti kullanıyor. Nesnelerin interneti dediğimiz bu olgu ile günlük yaşam da iş hayatı da daha kolay bir hale geliyor.

Dijital Dönüşüm İş Alışkanlıklarını Nasıl Değiştirdi?

Her iş yerinde görülen evrak saklama, dosya belgeleme gibi geleneksel yöntemler de dijital süreçlerle birlikte değişiyor ve yine dijital ortama taşınıyor. Aynı şekilde dijitalleşmeyle birlikte toplantılara evinizden katılabilir, iş süreçlerinizi her yerden yönetebilir bir hale geliyorsunuz.

Dijitalleşen dünyada profesyonellik, teknolojiye hakim olmak, ilerleyen teknolojiyi çözmeye hatta yönetmeye çalışmak son derece önemlidir. Bununla birlikte iş süreçlerinin yönetilmesinden toplantıların yapılmasına, müşterilerle iletişime geçilmesine, personel iletişim ağına kadar pek çok işleyiş teknolojik çözümlerde hayat buluyor. Günümüzde tüm bunlara hakim olmak da dijital iş yönetiminde başarı olmayı getiremiyor.

İş hayatında başarılı bir yönetici, profesyonel bir çalışan olmak için sahip olunması gerekli niteliklerden biri de sosyal zekâ. Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz sosyal zeka, diğer insanlarla doğrudan iletişime geçmeyi, onların tepkilerini anlamlandırmayı ve buna uyum sağlamak olarak değerlendirilebilir. Akıllı makineler, robotlar her ne kadar gelişmiş olursa olsun sezgi gücüne sahip değil.

İşverenler de teknolojiyi takip eden, gelişmelere hakim olan, sahip olduğu tecrübe ve niteliklerin yanı sıra, sosyal becerileri gelişmiş kişilerle çalışmayı tercih etmeye başladı.

01 Nis 2019

GLOBALNET, DİJİTAL DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ BİLGİLENDİRME SUNUMLARINA DEVAM EDİYOR!

Son dönemlerin en çok konuşulan konularından biri olan dijital dönüşüm pek çok kavramı, uygulamayı ve teknolojiyi içerisinde barındıran ve birbirini tamamlayan bir süreçtir. Dijital dönüşüm ile vurgulanan sadece teknolojilerin dönüşmesi veya yenilenmesi değildir. Endüstri 4.0’ ın etkisiyle son derece hızlı biçimde gelişen, değişen bilgi ve iletişim ağları; toplumsal ihtiyaçları, iş süreçlerini, iş alışkanlıklarını da değiştirdi.

Dijital dönüşümün toplumsal yansımaları üzerine çalışmalar yürüten GLOBALNET İnternet Teknolojileri Genel Müdürü Ertan BARUT, dijital dönüşümün birkaç teknolojiye indirgemenin mümkün olamayacağını, dijital dönüşüm teknolojilerinin iyi anlaşılması ve bu bağlantıların doğru analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ertan BARUT, “Dijital dönüşüm süreçlerinde temel teknolojiler gün geçtikçe ilerlemekte ve dijital dönüşüme ait kavramların anlamları derinleşmektedir. Dijital dönüşümü anlamak ve bu konuda doğru analizler yapabilmek için gerekli olan en önemli şey, dijital dönüşüme ait temel teknolojileri tanımak ve dijital dönüşümde kullanılan kavramların anlamına hakim olmaktır.” sözleri ile dijital dönüşüme ait teknolojilerin ve kavramların anlaşılmasının önemine dikkat çekti.

GLOBLANET, dijitalleşen dünyada varlık göstermek, iletişim ağını genişletmek ve bu doğrultuda iş süreçlerinin, iş alışkanlıklarının değişmesi için danışmanlığa ihtiyaç duyan firmalara “Dijital Dönüşüm Teknolojileri” sunumunu gerçekleştiriyor!

Dijital Dönüşüm Teknolojileri Sunumu

 • 3 bölümden oluşan sunumun ilk bölümünde dijital dönüşüm için gerekli olan temel teknolojilere yer verilmektedir.
  • Nesnelerin İnterneti ve Algılayıcılar
  • Akıllı Robotlar
  • Akıllı Sistemler
  • Simülasyon
  • Dikey ve Yatay Sistem Entegrasyonu
  • Siber Güvenlik
  • Bulut Teknolojisi
  • Eklemeli Üretim
  • Artırılmış Gerçeklik- Sanal Gerçeklik
  • Büyük Veri – Veri Analitiği kavramlarının anlamlarına ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verildi
 • Sunumun ikinci bölümünde ise dijital dönüşüm için önemli yardımcı teknolojilerin hangileri olduğundan bahsedilmektedir.
  • Mobil Cihaz Teknolojileri
  • Blok Zinciri Teknolojisi
  • Haberleşme Teknolojileri
  • Yapay Zekâ
  • Proje Yönetimi
  • Çevik Yönetim
  • Değişim Yönetimi
  • Yalın Yönetim
 • Sunumun üçüncü bölümünde ise dijital dönüşümü sağlamada yardımcı olacak teknoloji uygulamalarına değinilmektedir.
  • Üretim Yönetim Sistemi
  • Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
  • Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • Sürüm (Versiyon) Yönetimi
  • Dijital İkiz ve Simülasyon
  • Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
  • Robot Teknolojisi Uygulamaları
  • Eklemeli Üretim Uygulamaları
  • Özel Uygulamalar

GLOBALNET’ in hizmet, danışmanlık ve çözüm önerilerinden bahseden BARUT, dijital dönüşüme ve değişime karar veren şirketler için öncelikle detaylı bir analiz yapılması gerektiğini; yapılacak analiz ile dönüşümün yol haritasının belirlenmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

06 Mar 2019

ERTAN BARUT TEKNOLOJİDE ATILIM VE KARİYER ZİRVESİNE KATILDI!

ERTAN BARUT TEKNOLOJİDE ATILIM VE KARİYER ZİRVESİNE KATILDI!

GLOBALNET İnternet Teknolojileri Genel Müdürü ve aynı zamanda TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkan Yardımcısı Ertan BARUT, Atılım Üniversitesi’nde düzenlenen Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü ile Yazılım Topluluğu işbirliğinde ‘Teknolojide Atılım ve Kariyer Zirvesi’ paneline konuşmacı olarak katıldı.

Devamını Okuyun

©1999-2019 GLOBALNET <a "Mobil Santral : +90 532 111 66 04">

Yukarı
Globalnet